Eğitim Modeli

EĞİTİM – ÖĞRETİM PROGRAMIMIZ

1 – SCAMPER YÖNTEMİ:
Okulumuzda, çocuklarımızın yaratıcılığını ve hayal güçlerini geliştirmek, farklı düşünmelerini sağlamak amacıyla Scamper yöntemini kullanıyoruz.

Bu Yöntemi Nasıl Uyguluyoruz?

  • Bir nesneyi ele alarak beyin fırtınası yoluyla o nesneyi geliştirip değiştirebileceğimizi tartışarak yeni bir ürün oluşturuyoruz.
  • Çocuklarımıza farklı sorular yönelterek olayları farklı yönlerden ele almalarını, yaratıcı düşünmeyi geliştirmelerini sağlayacak ortamlar yaratıyoruz.
  • Çocuklarımızın sınıf içerisinde yapılan çalışmaları pekiştirmeleri ve aileleriyle de işbirliği yapabilmeleri amacıyla ev ortamında da çeşitli etkinlikler yapmalarını sağlıyoruz.
2 – ÇOKLU ZEKA EĞİTİM MODELİ:
Her çocuk faklı bir bireydir ve her çocuğun öğrenme şekli farklıdır ilkesini benimseyerek okulumuzda öğretim modeli olarak The Theory of Multiple Intelligences (Çoklu Zeka Kuramı) uygulamaktadır. Amacımız çocuklarımızın tüm zeka alanlarına seslenen ve farklı etkinliklerin yapıldığı eğlenceli eğitim ortamları yaratmaktır.